phan mem ban hang

Phần mềm quản lý bán hàng

 02:46 16/07/2015

Phần mềm quản lý bán hàng vndes được phát triển trên nền website với tính tương tác cao, Giúp cho người dùng hay quản lý có thể truy cập mọi lúc mọi nơi mà không cần cài đặt. Tương thích trên mọi thiết bị truy cập, smartphone.