Xuất hiện lỗ hổng Covert Redirect, bản sao của "Trái tim rỉ máu"

Xuất hiện lỗ hổng Covert Redirect, bản sao của "Trái tim rỉ máu"

 04:11 04/05/2014

Thông tin mới nhất cho thấy lỗ hổng này ảnh hưởng đến cả Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, PayPal và một số công ty lớn khác.