10 sai lầm khi khởi nghiệp làm video marketing

10 sai lầm khi khởi nghiệp làm video marketing

 21:28 08/05/2014

Video Marketing là video truyền tải nội dung mareketing về sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh, thương hiệu hoặc một thông điệp nào đó của doanh nghiệp tới cộng đồng