Những câu chuyện đằng sau 13 tên ngôn ngữ lập trình

Những câu chuyện đằng sau 13 tên ngôn ngữ lập trình

 23:16 06/05/2014

Tên ngôn ngữ lập trình thường mang tính công thức và nhàm chán. Tuy nhiên tất cả không hẳn đều như thế, dưới đây là những nguồn cảm hứng đằng sau một số tên gọi của ngôn ngữ lập trình.