Những nguyên nhân chính cho khiến khởi nghiệp thất bại

Những nguyên nhân chính cho khiến khởi nghiệp thất bại

 01:47 10/05/2014

Những vấn đề sau được xem là nguyên nhân chính khiến nhiều khởi nghiệp thất bại. Nhận thức được điều này và tìm giải pháp khắc phục là cách làm sáng suốt nhất