Quái dị hội những người… chán sống

Quái dị hội những người… chán sống

 04:30 06/05/2014

Thật kinh dị khi trong chúng có những đứa mới 15-16 tuổi đầu do chán sống mà bất cần đời, căm hận cuộc đời và luôn lởn vởn cái khát khao... được chết!