Cứ 2 giờ lại có 1 website Việt Nam bị tin tặc kiểm soát

Cứ 2 giờ lại có 1 website Việt Nam bị tin tặc kiểm soát

 00:54 05/05/2014

Đó là nhận định của ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia bảo mật của FPT về nguy cơ bị tấn công của các website Việt Nam